Vyberte stránku

Obchodní zastoupení prodeje pro Bulharsko. Bulharsko patří k tradičním dovozcům českých výrobků, především strojů, elektrotechnických zařízení a automobilů. Jako člen Evropské unie nabízí země standardní podmínky obchodování jako ostatní státy EU.

Místní daň (= daň z převodu nemovitosti): 2,6, – 3,0 % z kupní ceny bez DPH. O výši daně z převodu nemovitosti rozhodují Obecní úřady. Nabytý majetek se registruje u finančního úřadu do dvou měsíců od data notářského převodu, při registraci se přikládá daňový odhad nemovitosti.

Poplatky za právní služby jsou dle rozsahu prováděných činností, kolem 0,5 – 1 % z kupní ceny.

Poplatky za notářské služby – závisí na kupní ceně nemovitosti. Např.: notářský poplatek činní cca 310 EUR z kupní ceny do výše 50 tis. EURO, cca 450 EURO z kupní ceny do výše 100 tis. EURO. Maximálně výše poplatku je 1.500 EUR0. Účast tlumočníka při podpisu notářského aktu kolem 100 EURO.

Poplatek za zápis do katastru nemovitostí ve výši 0,1% z kupní ceny.

Poplatek za registraci u Finančního úřadu – BULSTAT cca 50 EURO.

Roční daň z nemovitosti, která činní 1,5 Lv (leva = bulharská měna, 1 € = 1,945 Lv) na každých 1 000 Lv, např. za byt v hodnotě 100.000 Lv zaplatí vlastník ročně 150 Lv. Finanční úřad může daň z nemovitosti vyměřit na základě daňového ocenění provedeným daňovým odhadcem.

Poplatek za odvoz odpadu kolem 50 Lv.

Pojištění nemovitosti
Poplatek za správu nemovitosti (týká se apartmánů a domů/vil v komplexech, kolem 8 – 12 EUR / m2 celkové plochy nemovito sti/rok).

Daň ze zisku v případě budoucího prodeje je ve výši 10% u fyzických i u právnických osob. Příjmy těchto osob při dalších prodejích budou zdaněny 10% konečnou daní z rozdílu mezi prodejní a kupní cenou nemovitosti. Pokud se cizí fyzická nebo právnická osoba rozhodne koupit majetek prostřednictvím svojí bulharské dceřiné společnosti,platí daň jako místní osoba – tj. korporativní daň ze zisku ve výši 10%. V případě, že kupující kupuje dokončenou nemovitost nebo nemovitost starší může uzavřít rovnou smlouvu kupní ve formě notářského zápisu.

Vlastníkem reality se kupující stává podpisem notářského zápisu (Kupní smlouvy) u místně příslušného notáře. Vlastnické právo je chráněno zvláštním zápisem před notářem s působností obecného soudu. Při notářském zápisu musí být přítomny obě strany osobně nebo mohou být zastoupeny zástupcem na základě plné moci. Plná moc musí být ověřena jakýmkoliv bulharským notářem nebo bulharským konzulem v cizině.

Před podpisem notářského aktu (= kupní smlouvy) u notáře musí být kupujícímu hrazena celá kupní cena. Kupující platí daň z převodu a poplatky spojené s koupí nemovitosti před podpisem notářského aktu.

Při uzavírání Smlouvy o smlouvě budoucí nebo Kupní smlouvy při koupi apartmánu, domu/vily, nacházející se v komplexu, se zpravidla uzavírá i Smlouva o správě a údržbě reality, kterou kupující pověřuje správce správou jeho nemovitosti. V případě manželů, když kupní smlouvu podepíše jen jeden z nich, stává se druhý automaticky spolumajitelem nemovitosti.

Naše společnost P&P Strenght Solution s.r.o. nabízí komlexní služby při případné koupi komerční(ch) nemovitosti(í) v Bulharské republice, nebo jiných podnikatelských aktivit. Zajistíme, kvalitní právní servis, založení společnosti v Bulharské republice, koupi a převod nemovitého i movitého majetku, překladatelské služby, notáře, v případě zájmu zajistíme kvalitní personál pro provoz komerční(ch) nemovitosti(í) nebo správu majetku, zajistíme též odbornou účetní a daňovou správu vašich investic a provozních financí podle platných daňových předpisů Bulharské republiky. S ohledem na dlouholeté působení v Bulharsku máme velmi dobré vazby na samosprávu na celém území Bulharské republiky a i na příslušná ministerstva, potřebných pro různá povolení či licence. V případě zájmu odpovíme na všechny případné otázky.

PhDr. Petr Dítko
Výkonný ředitel
P&P Strenght Solution s.r.o.
Tel: +420 727 848 990
E-mail: phdr.petr.ditko@ppstrenghtsolution.cz